söndag 9 december 2012

Fyra eller två grader

Det går inte att förutsäga med någon grad av exakthet vad klimatet blir i framtiden eller hur stor roll människan har. Men människans roll är stor. Att det blir två eller fyra grader varmare bör ses som ett sätt att pedagogiskt uttrycka hur stor påverkan människan har globalt. Att det blir fyra istället för två grader visar en dubbelt så stor global inverkan i ett läge där påverkan redan är för stor.
Risken med att fokusera så mycket på den globala temperaturen är att andra faktorer som kan vara viktigare får för liten vikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar